Knowledgebase: Managed Voice (VoIP)
De gebruiker extensie aanmelden/afmelden
Posted by Denis Leemkuil on 30-06-2016 09:17

De gebruikers extensie wordt ook wel het toestelnummer genoemd. U heeft deze extensie nodig om met een toestel te kunnen bellen. Zonder deze gebruikers extensie is het niet mogelijk om gebruik te maken van uw telefoontoestel.

201 - Balie
202 - Kantoor 1

De gebruikers extensie dient eerst geactiveerd te worden. Heeft u nog geen gebruikers bestel deze dan bij uw leverancier.

Om met de gebruikers extensie te kunnen bellen of gebeld te worden moet er een koppeling worden gemaakt met een CPE (toestel). Door deze koppeling weet de telefooncentrale waar de gebruikers extensie zich bevindt en kunnen er telefoontjes worden gerouteerd.

Aanmelden Gebruiker
U meldt een gebruiker aan door op het toestel naar ‘901’ te bellen. Er wordt dan om uw gebruikersextensie en uw wachtwoord gevraagd. Na deze stappen succesvol te hebben doorlopen bent u aangemeld op het Managed Voice systeem op de bijhorende CPE.

Afmelden Gebruiker
Om uw gebruiker af te melden moet u het servicenummer ‘902’ bellen, ook nu wordt u om een pincode gevraagd. Na deze pincode te hebben ingegeven bent u afgemeld.
Nadat alle gebruikersextensies zijn aangemeld kunnen ze elkaar intern bellen via hun extensienummer.

Belangrijk: Afmelden is niet per definitie nodig. Dit is alleen nodig wanneer andere personen ook gebruik maken van dezelfde CPE of wanneer gebruikers niet een vaste CPE hebben. Dit wordt ook wel Hotdesking genoemd. Wanneer u een vaste CPE heeft, is eenmalig aanmelden voldoende.

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful